No2712嫩模郑颖姗酒店脱韵味旗袍露红色内衣黑丝网袜秀美腿诱惑写真50P郑颖姗秀人网

No2712嫩模郑颖姗酒店脱韵味旗袍露红色内衣黑丝网袜秀美腿诱惑写真50P郑颖姗秀人网

若痛连两胁,肝木乘脾也,用四君子汤加柴胡、芍药。实为治法之简要也。

 或小儿风热上壅,抽搐发热,或急惊痰盛发搐,目反口噤。然燥金主于收敛劲切故也。

如心经自病而血虚热者,用秘旨安神丸。 一小儿吐酸,作渴饮冷,腹痛发热,用人参养胃汤加黄连一剂,吐热稍定;又用保和丸一服,腹痛顿止。

若胃气一逆,则气血不得其宜,脏腑不得其所,不寐之症,由此生焉,当用四君、远志、酸枣仁。大芦荟丸治疳杀虫,和胃止泻。

仍并渣服之,大下疳积,其气甚惺,腹渐宽,热渐减,脉渐敛,然手犹寻捻不已,鼻孔出血。一小儿目痒出水,连札项间结核,阴囊搔痒。

肌瘦口干,骨蒸盗汗,疳热也。用钱氏白术散加丁香二粒主之一小儿患虫动心痛,先服大芜荑汤下瘀秽,反作呕少食,右腮鼻准白中兼黄,此脾肺气虚也,用异功散二服稍应,更加炮姜,一剂而安。

Leave a Reply